Główny Księgowy Grupy

Filed under: Kraków | Finanse, Księgowość, Bankowość

Mercator Medical S.A., dystrybutor rękawic medycznych oraz jednorazowych materiałów medycznych w Polsce i wielu innych krajach oraz producent rękawic medycznych w Tajlandii poszukuje kandydata do siedziby spółki w Krakowie na stanowisko:
Główny Księgowy Grupy
Zakres obowiązków:
Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości Grupy, stała aktualizacja polityki rachunkowości Grupy;
Standaryzacja i optymalizacja procesów i procedur księgowych w Grupie;
Przygotowywanie okresowych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Grupy;
Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych wraz z terminowym zamknięciem miesiąca;
Współudział w sporządzaniu rocznych i okresowych raportów finansowych dla GPW;
Kontrola poprawności naliczeń podatków oraz akceptacji deklaracji podatkowych;
Optymalizacja podatkowa i zarządzanie ryzykiem podatkowym;
Tworzenie i realizacja polityki cen transferowych;
Współpraca z audytorami, urzędami skarbowymi i statystycznymi, bankami;
Odpowiedzialność za rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy oraz prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych;
Odpowiadanie za system kontroli wewnętrznej w przestrzeganiu polityki rachunkowości;
Optymalizowanie wykorzystania systemu ERP.
Wymagania:
Min. 4 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji Głównego Księgowego;
Wyższe wykształcenie (finanse i rachunkowość, ekonomia);
Biegła, praktyczna znajomość zagadnień księgowych, standardów rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
Doświadczenie w pracy na międzynarodowych standardach rachunkowości oraz konsolidacji sprawozdań finansowych;
Umiejętność interpretowania prawa podatkowego i rachunkowego z rekomendacjami wdrożenia;
Umiejętność zarządzania zespołem;
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie: Excel;
Umiejętność obsługi systemów klasy ERP;
Biegła znajomość języka angielskiego;
Zaangażowanie, inicjatywa, przedsiębiorczość.
Oferujemy: pracę w firmie polskiej w trakcie ekspansji globalnej; rozwój zawodowy w firmie będącej liderem w swojej kategorii rynkowej w kilku krajach; uczestnictwo w innowacyjnych, międzynarodowych projektach; partnerskie relacje w pracy zawodowej; opiekę medyczną.
Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny, prosimy kierować na adres: wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia z dopiskiem "GK" umieszczonym w temacie wiadomości.
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Z góry przepraszamy za brak kontaktu z pozostałymi kandydatami.
« INWENTARYZACJA 13zł netto BYDGOSZCZ 1-2 stycznia
Adobe Experience Manager »